Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 92 N Използване на режимите за пестене на електроенергия Можете да се възползвате от настройките за управление на захранването, за да пестите енергията на батерията. Освен нормалния режим на работа, компютърът разполага и с два отделни режима на пестене на енергия: режим на заспиване и режим на хибернация. Когато използвате захранване от батерията, трябва да знаете, че компютърът автоматично ще се превключи в режим на хибернация, ако оставащата енергия в батерията намалее, без значение от настройката за управление на захранването, която използвате. ! Ако нивото на батерията падне под 10%, трябва да включите променливотоковия адаптер, за да заредите батерията, или да изключите компютъра и да поставите напълно заредена батерия. Използване на нормален режим Това е нормалното състояние на компютъра, когато се използва. В този режим свети зеленият индикатор на захранването.

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 93 N Използване на режима на заспиване В режим на заспиване се изключва LCD екрана, а вградените устройства за съхранение и процесора преминават в режим на по-ниска консумация на електроенергия. В този режим свети оранжевият индикатор на захранването. ! Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, докато е свързан към захранване от електрическата мрежа, превключете компютъра в режим на хибернация или го изключете. Активиране на режим на заспиване Щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и Заспиване. ✍ Когато компютърът е в режим на заспиване, не можете да вкарате диск. Компютърът се възстановява от режим на заспиване по-бързо, отколкото от режим на хибернация. Режимът на заспиване използва повече електроенергия, отколкото режимът на хибернация. ! Ако енергията в батерията свърши, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация. Връщане към нормален режим ❑ ❑ Натиснете произволен клавиш. Натиснете бутона на захранването на компютъра. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни.