Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 94 N Ако компютърът не се използва за определен период от време, той ще се превключи в режим на заспиване. За да промените това, можете да смените настройките за режима на заспиване. Промяна на настройките на режима на заспиване 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции за захранване. 2 Щракнете върху Промяна на настройките за плана в текущия план за захранване. 3 Сменете времето за превключване на компютъра в режим на заспиване и щракнете върху Запиши промените.

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 95 N Използване на режим на хибернация В режим на хибернация състоянието на системата се записва на вграденото устройство за съхранение и захранването се изключва. Дори когато енергията се изчерпи, няма да бъде загубена информация. В този режим индикаторът на захранването не свети. ✍ Ако не смятате да използвате компютъра за дълъг период от време, превключете го в режим на хибернация. Активиране на режим на хибернация Натиснете клавишите Fn+F12. Компютърът ще се превключи в режим на хибернация. Друга възможност е да щракнете върху Старт, стрелката до бутона Заключване и върху Хибернация, за да превключите компютъра в режим на хибернация. ✍ Когато компютърът е в режим на хибернация, не можете да вкарате диск. Активирането на режима на хибернация отнема повече време, отколкото активирането на режима на заспиване. Режимът на хибернация използва по-малко електроенергия, отколкото режимът на заспиване. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването.