Views
2 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Bulgare

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 96 N Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. Компютърът се връща в нормалното си състояние. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. ✍ Възстановяването в нормален режим от режим на хибернация отнема по-дълго време, отколкото от режим на заспиване.

Персонализиране на компютъра VAIO > Използване на VAIO Power Management n 97 N Използване на VAIO Power Management Управлението на захранването помага да настройте плановете на захранване за работа на променливотоково захранване или на батерия, така че те да отговарят на изискванията ви за консумиране на електроенергия. VAIO Power Management е софтуерно приложение, разработено специално за компютри VAIO. С това софтуерно приложение можете да подобрите функциите за управление на захранването на Windows, за да осигурят по-добра работа на компютъра и по-дълго използване на батерията. Вж. помощния файл към софтуера за повече информация. Избор на план на захранване Когато стартирате компютъра, на лентата на задачите се появява икона за състоянието на захранването. Тази икона обозначава какъв вид източник на захранване използвате в този момент, например променливотоково захранване. Щракнете върху иконата, за да се изведе прозорецът, който показва състоянието на захранването. Функцията VAIO Power Management се добавя към Опции за захранване на Windows. Избор на план на захранване 1 Щракнете с десен бутон върху иконата на състоянието на лентата на задачите и изберете Опции за захранване. 2 Изберете желания от вас план на захранване.