Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Finlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Finlandais

Reparationstjänster

Reparationstjänster för VAIO-maskinvara Gå till VAIO-Links webbplats (http://www.vaio-link.com) om du vill ha mer information om hur den här tjänsten tillhandahålls. Även om majoriteten av problemen löses via Internet eller per telefon kan det ibland krävas andra åtgärder eller reparation för att lösa problemet. Vår kundsupportanalytiker fastställer om det är nödvändigt med en reparation. Innan du ringer till VAIO-Link och för att få bättre service bör du se till att följa anvisningarna nedan: ❑ Ha serienumret till din VAIO eller ett ärendenummer nära till hands. ❑ Om din VAIO inte har registrerats än registrerar du den på www.vaio.eu/register. ❑ Ha en tydlig beskrivning av ditt problem. ❑ ❑ Ge detaljerad information om speciella ändringar du har gjort i datorsystemet och/eller program som körs på datorn och/eller på kringutrustning som är ansluten till datorn. Tala om all eventuell annan information på begäran. För det fall kundsupportanalytikern bekräftar behovet av en reparation bör du uppmärksammas på följande viktiga information innan vi hämtar din VAIO: ❑ ❑ ❑ ❑ Eftersom du ansvarar för att säkerhetskopiera dina data är det viktigt att du säkerhetskopierar dina filer från hårddisken (till exempelvis på en borttagningsbar disk) eftersom Sony inte kan garantera integriteten för program eller data på datorn under reparationsprocessen. Inkludera inte några tillbehör i förpackningen av huvudenheten såvida inte kundsupportanalytikern uttryckligen ber dig göra det. Ett fast pris för reparationer som inte omfattas av garantin debiteras om du väljer att inte fullfölja reparationen. En adress, ett telefonnummer och en kontaktperson som är nåbar under kontorstid är obligatoriskt för att leveransbudet och kontorspersonalen ska kunna arbeta framgångsrikt. 26

Sonys supporttjänster I följande tabell visas produktkoden för varje VAIO-modellnamn. Produktkoden kan hittas på baksidan eller undersidan av datorn. Modellnamn VGC-LV Produktkod PCV-AK1M PCV-AK1P SE VGC-JS VGN-AW VGN-FW VGN-NS VGN-CS VGN-SR VGN-Z VGN-P VGN-TT VGN-NW VGN-BZ PCG-2N1M PCG-8152M PCG-8157P PCG-3H1M PCG-3H4P PCG-7161M PCG-7162M PCG-7163M PCG-7164M PCG-7163P PCG-7164P PCG-3G2M PCG-3G5P PCG-3G6P PCG-5S1M PCG-5S2M PCG-5S4P PCG-5S5P PCG-6111M PCG-6112M PCG-6113M PCG-6114M PCG-6115P PCG-6116P PCG-6117P PCG-6118P PCG-1Q1M PCG-1Q4P PCG-4S1M PCG-4S2M PCG-4S3P PCG-4S4P PCG-7171M PCG-7172M PCG-7173P PCG-7174P PCG-9131M PCG-9132M PCG-9Z1M 27