Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Finlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Finlandais

Vastuuvapautusilmoitus

Vastuuvapautusilmoitus Langattoman tietoliikenteen ominaisuuksista johtuen tietoja voi joskus kadota tai vaurioitua tiedonsiirron aikana. Siihen voivat olla syynä radiosignaalin voimakkuuden vaihtelut, jotka ovat seurausta muutoksista signaalin lähetys- ja vastanotto-olosuhteissa. Sony ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta langattoman suuralueverkon tietoliikenteessä ilmenneistä viiveistä tai virheistä tai langattoman suuralueverkon kyvyttömyydestä lähettää tai vastaanottaa tietoja. 38

Bluetooth®-säännösopas Bluetooth ® -säännösopas (vain kiinteällä Bluetooth ® -toiminnolla varustetut mallit) Langaton Bluetooth ® -tekniikka – tietoja säädöksistä Muiden Bluetooth ® -toiminnalla varustettujen laitteiden kanssa tapahtuvaan langattomaan tiedonsiirtoon tarkoitettu kiinteä Bluetooth ® -tekniikka toimii 2,4 GHz: taajuusalueella (2,400 GHz - 2,4835 GHz). Joissakin tapauksissa tai ympäristöissä rakennuksen omistaja tai siitä vastaava organisaatio on saattanut kieltää langattoman Bluetooth ® -tekniikan käyttämisen. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi lentokoneet, sairaalat tai muut ympäristöt, joissa muille laitteille aiheutettavan häiriön riskin on arvioitu olevan suuri. Jos et ole varma, onko langattoman Bluetooth ® -tekniikan käyttö sallittua tietyssä ympäristössä, kysy lupa ennen toiminnon ottamista käyttöön. Kysy lääkäriltäsi tai henkilökohtaisen lääketieteellisen apuvälineesi (esimerkiksi sydämentahdistimen tai kuulolaitteen) valmistajalta lisätietoja langattoman Bluetooth ® -tekniikan käyttöön mahdollisesti liittyvistä rajoituksista. FI 39