Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af LCD-skærmen n110 N Håndtering af LCD-skærmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset, da den i så fald kan blive beskadiget. Vær opmærksom på dette, når du bruger computeren i nærheden af et vindue. Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan medføre funktionsfejl. Hvis du bruger computeren under lave temperaturer kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede. Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder. LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl. Du må ikke gnide på LCD-skærmen, da dette kan beskadige skærmen. Brug en blød, tør klud til at aftørre LCD-skærmens overflade. Du må ikke ændre indstillingerne for skærmretningen i vinduet Indstillinger for Tablet PC, selvom det er muligt at vælge nye indstillinger. Computeren kan blive ustabil, hvis skærmretningen ændres. Sony påtager sig intet ansvar for eventuelle funktionsfejl, der opstår som følge af, at disse indstillinger ændres. Pas på, at du ikke trykker hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

Sikkerhedsforanstaltninger > Brug af strømkilden n111 N Brug af strømkilden ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne. Der må ikke være sluttet andet strømforbrugende udstyr, f.eks. en fotokopimaskine eller en makulator, til den samme stikkontakt som computeren. Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse. Den kan beskytte din computer mod pludselige strømstød, der kan opstå f.eks. i forbindelse med tordenvejr og beskadige computeren. Placer ikke tunge genstande på strømledningen. Hvis du vil fjerne ledningen, skal du holde på stikproppen og trække den ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der er nem adgang til stikkontakten. Fjern jævnstrømsadapteren fra stikkontakten, når adapteren ikke bruges. Brug den medfølgende jævnstrømsadapter eller originale Sony-produkter. Brug ikke andre jævnstrømsadaptere, da de kan forårsage funktionsfejl.