Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n112 N Håndtering af computeren ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rengør kabinettet med en blød klud, der er tør eller let fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Du må ikke bruge skuresvamp, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. alkohol eller rensebenzin, da disse kan beskadige computerens overflade. Hvis du taber en tung genstand eller væske på computeren, skal du lukke computeren, trække stikket ud og fjerne batteriet. Du kan eventuelt få computeren undersøgt af en kvalificeret servicetekniker, inden du bruger den igen. Pas på, at du ikke taber computeren, og placer aldrig nogen genstande oven på den. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for: ❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler ❑ Direkte sollys ❑ Støv i større mængder ❑ Fugt eller regn ❑ Mekaniske rystelser eller stød ❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet ❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C ❑ Høj luftfugtighed Placer ikke elektronisk udstyr i nærheden af computeren. Udstyrets elektromagnetiske felt kan forårsage funktionsfejl på computeren. Brug computeren på en fast og stabil overflade. Det anbefales, at du ikke har computeren placeret på skødet, mens du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og efter længere tid kan det føles ubehageligt eller give forbrændinger.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at der er tilstrækkelig luftcirkulation, så der ikke sker en overophedning inde i computeren. Anbring ikke computeren på ustabile overflader, f.eks. tæpper, duge, sofaer eller senge, eller i nærheden af gardiner eller forhæng, der kan blokere ventilationshullerne. Computeren bruger højfrekvensradiosignaler og kan forstyrre radio- og tv-modtagelse. Hvis dette forekommer, skal du anbringe computeren i passende afstand fra radioen eller tv-apparatet. Brug kun de angivne eksterne enheder og grænsefladekabler. Ellers kan der opstå problemer. Forbindelseskablerne må ikke skæres over eller blive beskadiget. Hvis computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der opstå kondens inde i computeren. I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren. Hvis der opstår nogen problemer, skal du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte VAIO-Link. Inden du rengør computeren, skal du frakoble vekselstrømsadapteren og fjerne batteriet. Husk at sikkerhedskopiere regelmæssigt, så du ikke mister data, hvis computeren bliver beskadiget.