Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Indbygget

Fejlfinding > Indbygget kamera n136 N Hvad skal jeg gøre, hvis der mangler enkeltbilleder i videoer, der afspilles, når computeren kører på batteristrøm? Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Slut computeren til vekselstrømsadapteren. Hvad skal jeg gøre, hvis de optagede billeder flimrer? Problemet opstår, når du bruger kameraet i lysstofbelysning. Det skyldes uoverensstemmelser mellem lyskildens outputfrekvens og lukkerhastigheden. Du kan reducere flimmer på billederne ved at ændre kameraets retning eller billedernes lysstyrke. I nogle programmer kan du eliminere billedflimmer ved at angive en værdi for en af kameraegenskaberne (f.eks. lyskilde, flimren osv.). Hvorfor afbrydes videosignalet fra det indbyggede MOTION EYE-kamera i nogle få sekunder? Videosignalet kan blive afbrudt i nogle få sekunder, hvis: ❑ der anvendes en genvejstastkombination med Fn-tasten. ❑ belastningen af CPU'en øges. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en strømsparetilstand, mens det indbyggede MOTION EYE-kamera bruges? Hvis computeren automatisk skifter til slumre- eller dvaletilstand, skal du ændre den relevante indstilling for strømsparetilstande. Se Brug af strømsparetilstande (side 92), hvis du vil ændre indstillingen.

Fejlfinding > Internettet n137 N Internettet Hvad skal jeg gøre, hvis mit modem ikke fungerer? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at telefonkablet er sluttet korrekt til modemporten på computeren og til stikkontakten på væggen. Kontroller, at telefonkablet fungerer. Slut kablet til en almindelig telefon, og lyt efter klartonen. Kontroller, at det telefonnummer, som programmet ringer til, er korrekt. Kontroller, at den anvendte software er kompatibel med computerens modem. (Alle forudinstallerede Sony-programmer er kompatible.) Kontroller, at modemet er den eneste enhed, der er sluttet til telefonlinjen. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere indstillingerne: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på Hardware og lyd. 3 Klik på Telefon- og modemindstillinger. 4 Kontroller, at dit modem er anført under fanen Modemer. 5 Kontroller, at stedoplysningerne under fanen Opkaldsregler er korrekte.