Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n148 N Optiske diske Hvorfor fryser computeren, når den forsøger at læse en disk? Den disk, som computeren forsøger at læse, er muligvis snavset eller beskadiget. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontroller, om disken er snavset eller beskadiget. Hvis disken skal rengøres, kan du få vejledning i Håndtering af diske (side 116). Hvad skal jeg gøre, hvis diskdrevet ikke åbnes? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at computeren er tændt. Tryk på tasten til udskubning af drevet. Hvis den knap, der skubber diskdrevet ud, ikke fungerer, skal du klikke på Start og Computer, højreklikke på ikonet for det optiske diskdrev og vælge Skub ud. Hvis det ikke er muligt at skubbe diskdrevet ud ved hjælp af en af de metoder, der er angivet ovenfor, skal du stikke en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips) ind i hullet til manuel udskubning på det optiske diskdrev. Prøv at genstarte computeren.

Fejlfinding > Optiske diske n149 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan afspille en disk korrekt på computeren? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at disken sidder i det optiske diskdrev, og at siden med mærkaten vender opad. Kontroller, at de nødvendige programmer er installeret i overensstemmelse med forhandlerens vejledning. Hvis disken er snavset eller beskadiget, holder computeren op med at reagere. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontroller, om disken er snavset eller beskadiget. Hvis disken skal rengøres, kan du få vejledning i Håndtering af diske (side 116). Hvis der ikke er nogen lyd, når du afspiller en disk, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: ❑ Lyden er muligvis slået fra ved hjælp af tasterne Fn+F2. Tryk på denne tastkombination igen. ❑ Lydstyrken er muligvis sat til laveste niveau ved hjælp af tasten VOL-. Tryk på VOL+ for at øge lydstyrken til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Højreklik på lydstyrkeikonet på proceslinjen, og klik på Åbn lydstyrke for at kontrollere indstillingerne. ❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i lydmixeren. ❑ Hvis du anvender eksterne højttalere, skal du kontrollere lydstyrkeindstillingerne på højttalerne og forbindelsen mellem højttalerne og computeren.