Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 22 N ✍ Lad batteriet sidde i computeren, mens den er sluttet til elnettet. Batteriet oplades, mens du bruger computeren. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 10 %, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at oplade batteriet eller lukke computeren og installere et fuldt opladet batteri. Computeren er udstyret med et lithium-ion-batteri, der til enhver tid kan oplades. Det påvirker ikke batteriets levetid, hvis det genoplades, selvom det kun er delvist afladet. I forbindelse med brugen af visse programmer og eksterne enheder skifter computeren muligvis ikke til dvaletilstand, selvom batteriet er næsten tomt. Derfor er det vigtigt, at du sikkerhedskopierer regelmæssigt og manuelt aktiverer en strømstyringstilstand, f.eks. slumre eller dvale, for at undgå datatab, når du bruger batteristrøm. Hvis batteriet tømmes, når computeren skifter til slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte. Når computeren er sluttet direkte til elnettet, og batteriet samtidig er installeret, bruger computeren elnettet som strømkilde.

Introduktion > Brug af batteriet n 23 N Brug af batteriopladningsfunktionerne Du kan tilpasse den aktuelle batteriopladningsmetode ved hjælp af Battery Charge Functions. Batteriets drifttid forlænges, hvis du aktiverer batteriplejefunktionen. Sådan aktiverer du funktionen til batteripleje 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Klik på Power Management og Battery Charge Functions. 3 Klik på Advanced. 4 Marker afkrydsningsfeltet Enable Battery Care Function. 5 Vælg det ønskede maksimale opladningsniveau. 6 Klik på OK. Sådan kontrollerer du batteriets opladningskapacitet Udfør trin 1 til 3 i Sådan aktiverer du funktionen til batteripleje, og kontroller de detaljerede oplysninger. Hvis batteriets opladningskapacitet er lav, skal du udskifte batteriet med et nyt, originalt Sony-batteri.