Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 30 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Pege Beskrivelse Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Højreklikke Trække Rulle Tryk på venstre tast to gange. Tryk én gang på højre tast (4). I mange programmer åbner denne handling en genvejsmenu. Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Træk fingeren langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Træk fingeren langs pegefeltets nederste kant for at rulle i vandret retning (rullefunktionen er kun tilgængelig i programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). ✍ Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet i VAIO Control Center. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet.

Brug af VAIO-computeren > Brug af specialtasterne n 31 N Brug af specialtasterne Computeren er udstyret med specialtaster, der kan bruges til at aktivere bestemte funktioner på computeren. Specialtast S1-tast VOL-/VOL+-taster Funktioner Udfører den opgave, der som standard er knyttet til tasten. Du kan ændre standardtilknytningen i VAIO Control Center. Skru op (-) og ned (+) for lydstyrken. Afspil/pause-tast Stop-tast Forrige-tast Næste-tast AV MODE-tast Starter eller afbryder midlertidigt afspilningen af en cd, dvd eller Blu-ray Disc * eller en musik-/videofil, der er gemt på den indbyggede lagerenhed. Stopper afspilningen af en cd, dvd eller Blu-ray Disc * eller en musik-/videofil, der er gemt på den indbyggede lagerenhed. Afspiller det forrige kapitel/den forrige fil under videoafspilning eller den forrige sang/fil under lydafspilning. Afspiller det næste kapitel/den næste fil under videoafspilning eller den næste sang/fil under lydafspilning. Starter VAIO Launcher, hvor du kan vælge den ønskede software. Du kan ændre de softwareindstillinger, der anvendes som standard, i VAIO Launcher. Dette gør du ved at holde tasten AV MODE nede for at få vist konfigurationsvinduet. * Kun på modeller med et Blu-ray Disc-drev. Brug programmet WinDVD BD til afspilning.