Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 36 N ! Dette produkt er designet til at afspille diske, der overholder specifikationerne for Compact Disc Digital Audio-standarden (cd-standard). En dobbeltsidet disk (en DualDisc) er et diskprodukt med dvd-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Vær opmærksom på, at computeren muligvis ikke kan afspille lydsiden (ikke dvd-siden) på en dobbeltsidet disk, fordi lydsiden ikke overholder cd-standarden. Når du køber optagede eller tomme diske til VAIO-computeren, skal du altid læse oplysningerne på diskpakken omhyggeligt for at finde ud af, om computerens optiske diskdrev kan afspille og optage på disken. Sony garanterer IKKE, at VAIO-computerens optiske diskdrev understøtter diske, der ikke er kompatible med den officielle cd-, dvd- eller Blu-ray Disc-standard. HVIS DU BRUGER IKKE-KOMPATIBLE DISKE, KAN DIN VAIO PC BLIVE ALVORLIGT BESKADIGET, ELLER DER KAN OPSTÅ SOFTWAREKONFLIKTER OG SYSTEMNEDBRUD. Hvis du har spørgsmål angående diskformater, skal du kontakte det firma, der udgiver de optagede diske, eller forhandleren af de skrivbare diske. ✍ Skrivning til 8-cm diske understøttes ikke. ! Hvis du vil afspille et copyrightbeskyttet Blu-ray Disc-medie uden afbrydelse, skal du opdatere AACS-nøglen. Opdateringen af AACS-nøglen skal foregå via internettet. Der kan forekomme omstændigheder, som betyder, at computerens diskdrev, ligesom andre enheder til optiske medier, ikke kan afspille eller kun i begrænset omfang understøtter Blu-ray Disc-medier. VAIO-computere understøtter muligvis ikke afspilning af film på pakkede medier, der er optaget i AVC- eller VC1-format med høj bithastighed. Der kræves områdespecifikke indstillinger til visse typer indhold på dvd'er og bd-rom-medier. Hvis områdeindstillingerne på det optiske diskdrev ikke svarer til diskens regionskodning, er det ikke muligt at afspille disken. Medmindre din eksterne skærm er kompatibel med HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection), er det ikke muligt at afspille og få vist indhold på copyrightbeskyttede Blu-ray Disc-medier. Videoindholdet kan være underlagt begrænsninger, der betyder, at det kun kan vises i SD-format (Standard Definition), eller at de analoge videosignaler blokeres. Det anbefales på det kraftigste, at der implementeres et digitalt systemmiljø, som understøtter HDCP, for at opnå den bedst mulige kompatibilitet og visningskvalitet. Brug ikke hukommelsesresistente softwareværktøjer, mens der afspilles eller skrives til en disk, da dette kan medføre funktionsfejl i computeren.

Brug af VAIO-computeren > Brug af det optiske diskdrev n 37 N Om brug af det optiske diskdrev Om skrivning af data til en disk ❑ ❑ ❑ Brug kun cirkelformede diske. Brug ikke diske med en anden form (f.eks. stjerne-, hjerte- eller kortformede), da de kan beskadige det optiske diskdrev. Du må ikke skubbe til eller ryste computeren, mens det optiske diskdrev skriver data til en disk. Du må ikke tilslutte eller frakoble vekselstrømsadapteren, mens det optiske diskdrev skriver data til en disk. Om afspilning af diske Følg nedenstående anbefalinger for at opnå den bedste ydeevne, når du afspiller diske: ❑ Nogle cd-afspillere og computere har optiske diskdrev, der ikke kan afspille lyd-cd'er af typen cd-r eller cd-rw. ❑ Nogle dvd-afspillere og computere har optiske diskdrev, der ikke kan afspille dvd'er af typen dvd+r dl, dvd-r dl, dvd+r, dvd+rw, dvd-r, dvd-rw eller dvd-ram. ❑ Der er muligvis noget indhold på Blu-ray Disc-medier, som ikke kan afspilles på computeren. Det er også muligt, at computeren bliver ustabil under afspilning af en Blu-ray Disc. Hvis du vil kunne afspille dette indhold, skal du hente og installere de seneste opdateringer til WinDVD BD ved hjælp af VAIO Update. Oplysninger om, hvordan du bruger funktionen VAIO Update, finder du i Opdatering af computeren (side 27). ❑ Afhængigt af systemmiljøet kan der forekomme afbrydelser af lyden og/eller blive udeladt billeder under afspilning af medier i AVC HD-format. ❑ Computeren må ikke være i en af de strømbesparende tilstande, mens den afspiller en disk.