Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af en Memory Stick n 42 N ! Sørg for, at pilen på din Memory Stick peger i den rigtige retning, når den indsættes. Hvis det er vanskeligt at indsætte Memory Stick'en, må du ikke forsøge at tvinge den på plads, da du risikerer at beskadige computeren eller din Memory Stick. Inden du bruger en Memory Stick Micro (M2), skal du indsætte den i en adapter til M2-standardstørrelse eller en M2 Duo-adapter. Hvis du indsætter mediet direkte i computerens Memory Stick-slot uden adapteren, er der risiko for, at mediet sidder fast i slotten. Det er ikke sikkert, at en Memory Stick Micro i en M2 Duo-adapter fungerer korrekt, hvis den også indsættes i Memory Stick Duo-adapter. Sådan fjerner du en Memory Stick ! Fjern ikke din Memory Stick, mens medieadgangsindikatoren lyser. Hvis du gør det, kan du miste data. Det kan tage længere tid at indlæse store mængder data, så kontroller, at indikatoren er slukket, inden du fjerner din Memory Stick. 1 Kontroller, at indikatoren for medieadgang er slukket. 2 Skub din Memory Stick ind i computeren, og slip den. Memory Stick'en skubbes ud. 3 Træk din Memory Stick ud af slotten. ! Vær altid forsigtig, når du fjerner en Memory Stick, så den ikke pludselig skubbes ud, mens du ikke er parat.

Brug af VAIO-computeren > Brug af en Memory Stick n 43 N Formatering af en Memory Stick Sådan formaterer du en Memory Stick Din Memory Stick er formateret fra fabrikken og klar til brug. Hvis du vil formatere en Memory Stick igen ved hjælp af din computer, skal du benytte følgende fremgangsmåde. ! Sørg for, at formateringen udføres med en enhed, der understøtter formatering af Memory Stick-medier. Når en Memory Stick formateres, bliver alle data på mediet slettet. Inden formateringen skal du derfor sikre dig, at din Memory Stick ikke indeholder vigtige data. Du må ikke fjerne din Memory Stick fra slotten, mens den formateres. Hvis du gør det, kan der opstå funktionsfejl. 1 Skub forsigtigt din Memory Stick ind i slotten, indtil der lyder et klik. 2 Klik på Start og Computer for at åbne vinduet Computer. 3 Højreklik på Memory Stick-ikonet, og vælg Formater. 4 Klik på Gendan enhedens standardindstillinger. ! Størrelsen af allokeringsenheden og filsystemet kan ændres. Vælg ikke NTFS på rullelisten Filsystem, da denne indstilling kan medføre funktionsfejl. ✍ Formateringsprocessen udføres hurtigere, hvis du vælger Ekspresformatering under Formateringsindstillinger. 5 Klik på Start. 6 Følg vejledningen på skærmen. ! Formateringen af en Memory Stick kan tage et stykke tid. Hvor lang tid det tager, afhænger af medietypen.