Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 86 N Indstilling af adgangskoden Brug en af BIOS-funktionerne til at indstille adgangskoden. Når du har indstillet adgangskoden, bliver du bedt om at angive denne adgangskode efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren. Startadgangskoden er med til at beskytte computeren mod uautoriseret adgang. Tilføjelse af en startadgangskode Startadgangskoden beskytter computeren mod uautoriseret adgang. Der er to typer startadgangskoder: Maskinadgangskoden og brugeradgangskoden. Maskinadgangskoden giver brugere med administratorrettigheder til computeren mulighed for at ændre BIOS-indstillingerne og adgang til at starte computeren. Brugeradgangskoden giver standardbrugere adgang til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden. ! Når du har angivet startadgangskoden, kan du ikke starte computeren uden at skrive adgangskoden. Sørg for, at du ikke glemmer denne adgangskode. Skriv adgangskoden ned, og gem den et sikkert sted, hvor andre personer ikke har adgang. Hvis du glemmer startadgangskoden og har brug for hjælp til at nulstille den, vil du blive opkrævet et gebyr, og computeren skal sendes til et serviceværksted, hvor adgangskoden kan nulstilles.

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 87 N Sådan tilføjer du en startadgangskode (maskinadgangskode) 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set Machine Password, og tryk derefter på tasten Enter. 4 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på tasten Enter. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum). 5 Vælg Password when Power On under Security, og tryk på tasten Enter. 6 Skift fra Disabled til Enabled. 7 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.