Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 90 N Sådan ændrer eller fjerner du startadgangskoden (brugeradgangskode) 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Angiv brugeradgangskoden, og tryk på tasten Enter. 4 Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set User Password, og tryk derefter på tasten Enter. 5 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive den nuværende adgangskode én gang og en ny adgangskode to gange. Tryk derefter på tasten Enter. Hvis du vil fjerne adgangskoden, skal du lade felterne Enter New Password og Confirm New Password være tomme og trykke på tasten Enter. 6 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på tasten Enter. Tryk på tasten Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af VAIO Control Center n 91 N Brug af VAIO Control Center Værktøjet VAIO Control Center giver dig mulighed for at få adgang til systemoplysninger og angive indstillinger for systemets funktionsmåde. Sådan bruger du VAIO Control Center 1 Klik på Start, Alle programmer og VAIO Control Center. 2 Vælg det ønskede kontrolelement, og rediger indstillingen. 3 Klik på OK, når du er færdig. Indstillingerne for det valgte element er blevet ændret. ✍ Yderligere oplysninger om de enkelte indstillinger finder du i Hjælp-filen til VAIO Control Center. Nogle af kontrolelementerne er skjult, hvis du åbner VAIO Control Center som standardbruger.