Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af strømsparetilstande n 92 N Brug af strømsparetilstande Du kan benytte strømstyringsindstillingerne til at spare på batteriet. Ud over den normale drifttilstand har computeren to specifikke strømsparetilstande: Slumretilstand og dvaletilstand. Når computeren får strøm fra batteriet, skal du være opmærksom på, at den automatisk skifter til dvaletilstand, når batteriet er ved at være tomt, uanset hvilken indstilling for strømstyring du har valgt. ! Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 10 %, skal du enten tilslutte vekselstrømsadapteren for at oplade batteriet eller lukke computeren og installere et fuldt opladet batteri. Brug af normal tilstand Dette er den normale tilstand for computeren, når den er i brug. Den grønne strømindikator lyser, når denne tilstand er aktiveret.

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af strømsparetilstande n 93 N Brug af slumretilstand I slumretilstand slukkes LCD-skærmen, og de indbyggede lagerenheder og processoren indstilles til et lavt strømforbrug. Den orange strømindikator blinker langsomt, når denne tilstand er aktiveret. ! Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, mens den er koblet fra vekselstrømsadapteren, skal du sætte computeren i dvaletilstand eller slukke den. Sådan aktiverer du slumretilstand Klik på Start, pilen ud for knappen Lås og Slumre. ✍ Når computeren er i slumretilstand, kan du ikke indsætte en disk. Computeren vender hurtigere tilbage til normal tilstand fra slumretilstand end fra dvaletilstand. Der bruges mere strøm i slumretilstand end i dvaletilstand. ! Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte. Sådan vender du tilbage til normal tilstand ❑ ❑ Tryk på en tast. Tryk på tænd/sluk-tasten på computeren. ! Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk. Du mister alle data, der ikke er gemt.