Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af strømsparetilstande n 94 N Hvis computeren ikke bruges i en bestemt periode, skifter den til slumretilstand. Hvis du vil ændre denne funktionsmåde, skal du redigere indstillingerne for slumretilstand. Sådan ændrer du indstillinger for slumretilstand 1 Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring. 2 Klik på Skift indstillinger for model under den aktuelle strømstyringsmodel. 3 Angiv en ny tidsindstilling for, hvornår computeren skal skifte til slumretilstand, og klik på Gem ændringer.

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af strømsparetilstande n 95 N Brug af dvaletilstand I dvaletilstand gemmes systemets aktuelle tilstand på de indbyggede lagerenheder, og computeren slukkes. Selvom batteriet bliver tømt, mister du ikke nogen data. Strømindikatoren er slukket, når denne tilstand er aktiveret. ✍ Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal den sættes i dvaletilstand. Sådan aktiverer du dvaletilstand Tryk på tasterne Fn+F12. Computeren skifter til dvaletilstand. Du kan også klikke på Start, pilen ud for knappen Lås og Dvale for at sætte computeren i dvaletilstand. ✍ Når computeren er i dvaletilstand, kan du ikke indsætte en disk. Det tager længere tid at aktivere computeren fra dvaletilstand end fra slumretilstand. Der bruges mindre strøm i dvaletilstand end i slumretilstand. ! Flyt ikke computeren, før strømindikatoren er slukket.