Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af strømsparetilstande n 96 N Sådan vender du tilbage til normal tilstand Tryk på tænd/sluk-tasten. Computeren skifter til normal tilstand. ! Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk. ✍ Det tager længere tid at vende tilbage til normal tilstand fra dvaletilstand end fra slumretilstand.

Tilpasning af VAIO-computeren > Brug af VAIO Power Management n 97 N Brug af VAIO Power Management Strømstyringsfunktionen giver dig mulighed for at oprette strømstyringsmodeller, der passer til dit strømforbrug og angiver, om computeren skal køre på strøm fra elnettet eller fra batteriet. VAIO Power Management er et program, der er udviklet specielt til VAIO-computere. Med dette program kan du forbedre strømstyringsfunktionen i Windows, så computeren kommer til at køre bedre, og batteriet får en længere levetid. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til softwaren. Valg af strømstyringsmodel Når du starter computeren, vises der et strømstatusikon på proceslinjen. Dette ikon angiver, hvilken strømkilde der benyttes på det aktuelle tidspunkt, f.eks. vekselstrøm. Klik på ikonet for at åbne vinduet, der viser status for strømforbruget. Funktionen VAIO Power Management føjes til Strømstyring i Windows. Sådan vælger du en strømstyringsmodel 1 Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring. 2 Vælg den ønskede strømstyringsmodel. Sådan ændrer du indstillinger for strømstyringsmodellen 1 Klik på Skift indstillinger for model under den ønskede strømstyringsmodel i vinduet Strømstyring. Rediger indstillingerne for slumretilstand og skærmen efter behov. 2 Hvis du vil ændre de avancerede indstillinger, skal du klikke på Skift avancerede strømstyringsindstillinger og gå til trin 3. Ellers skal du klikke på Gem ændringer. 3 Klik på fanen VAIO Power Management. Rediger indstillingerne for hvert element. 4 Klik på OK.