Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n104 N ❑ ❑ ❑ ❑ Använd den speciella påse som medföljer minnesmodulen, eller packa in modulen i aluminiumfolie för att skydda den mot statisk elektricitet. Om vätska, främmande ämnen eller föremål tillåts tränga in i minnesmodulfacken, eller i andra interna komponenter i datorn, kommer skador att uppstå. Kostnader för eventuella reparationer omfattas inte av garantin. Minnesmodulen får inte placeras på platser där den utsätts för: ❑ Värmekällor, t.ex. element eller ventilationskanaler ❑ Direkt solljus ❑ Stora mängder damm ❑ Mekaniska vibrationer eller stötar ❑ Starka magneter eller högtalare som inte är försedda med magnetskydd ❑ En omgivningstemperatur högre än 35 °C eller lägre än 5 °C ❑ Hög luftfuktighet Hantera minnesmodulen försiktigt. Rör inte vid kanterna på komponenterna och kretskorten inuti datorn för att undvika hand- och fingerskador.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n105 N Ta ur och sätta i minnesmoduler Så här byter du eller lägger till en minnesmodul 1 Stäng av datorn och koppla ur all kringutrustning. 2 Koppla ur nätadaptern och ta ut batteriet. 3 Vänta ungefär en timme tills datorn har svalnat. 4 Skruva loss skruven (anges med pilen nedan) på undersidan av datorn och ta av locket över minnesmodulfacket. 5 Rör vid ett metallföremål för att ladda ur eventuell statisk elektricitet.