Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Uppgradera din

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n106 N 6 Ta ut den installerade minnesmodulen så här: ❑ Dra spärrarna i pilarnas riktning (1). Minnesmodulen är nu lossad. ❑ Kontrollera att minnesmodulen lutas upp och dra sedan ut den i pilens riktning (2). 7 Ta fram den nya minnesmodulen ur förpackningen.

Uppgradera din VAIO-dator > Sätta i och ta bort minne n107 N 8 Skjut in minnesmodulen i minnesmodulfacket och tryck in den tills den klickar till på plats. ! Rör inte vid några andra komponenter på moderkortet. Se till att kanten på minnesmodulens kontakt sätts i facket på så sätt att skåran på minnesmodulen passar den utskjutande delen i facket. Försök inte tvinga in minnesmodulen i facket åt fel håll. Det kan orsaka skador på facket och modulen. 9 Sätt tillbaka locket över minnesmodulfacket. 10 Dra åt skruven på datorns undersida. 11 Sätt i batteriet igen och slå på datorn.