Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Hantera LCD-skärmen n110 N Hantera LCD-skärmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Solljus kan skada skärmen. Var försiktig när du använder datorn nära ett fönster. Skrapa inte på LCD-skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Detta kan göra att den inte fungerar. När datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen. En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tidsperiod. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare. Skärmen blir varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått. Undvik att gnugga LCD-skärmen, eftersom den då kan skadas. Torka av LCD-skärmens yta med en mjuk, torr trasa. Ändra inte LCD-skärmens orienteringsinställningar i fönstret Inställningar för Tablet PC även om det finns andra ändringsalternativ som kan markeras. Det kan göra datorn instabil. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ändringar i inställningarna. Tryck inte på LCD-skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller smuts på LCD-skärmen.

Försiktighetsåtgärder > Nätdrift n111 N Nätdrift ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Dela inte nätuttag med annan strömkrävande utrustning som kopieringsmaskiner eller dokumentförstörare. Köp en dosa med flera uttag och skydd mot spänningstoppar. På så sätt hjälper du till att skydda datorn mot skador som uppstår på grund av plötsliga strömsprång, till exempel under åskväder. Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln ur nätuttaget. Dra aldrig i själva kabeln. Koppla ur datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget. Koppla ur nätadaptern från nätuttaget när den inte används. Använd nätadaptern som följde med datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.