Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda hörlurar n118 N Använda hörlurar ❑ ❑ Trafiksäkerhet – Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar, eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots, till exempel vid övergångsställen. Förebygga hörselskador – Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.

Försiktighetsåtgärder > Hantera Memory Stick n119 N Hantera Memory Stick ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rör inte vid kontakten på Memory Stick med fingrarna eller metallobjekt. Använd enbart den etikett som medföljer Memory Stick. Böj, tappa eller exponera inte Memory Stick. Försök inte att ta isär eller modifiera Memory Stick. Utsätt inte Memory Stick för väta. Memory Stick ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för: ❑ statisk elektricitet ❑ elektriska störningar ❑ extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen ❑ direkt solljus ❑ hög luftfuktighet ❑ frätande ämnen. Använd förvaringsasken som medföljer Memory Stick. Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data. Förvara Memory Stick och Memory Stick-adaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem. Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på Memory Stick Duo. Tryck på mediet kan skada interna komponenter.