Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Datorn

Felsökning > Datorn n126 N Vad ska jag göra om det visas ett meddelande där det står att batteriet är inkompatibelt eller felaktigt installerat och datorn försätts i viloläge? ❑ ❑ Detta kan bero på att batteriet inte är rätt installerat. Du löser problemet genom att stänga av datorn och ta bort batteriet. Sätt sedan tillbaka batteriet i datorn igen. Mer information finns i Sätta i batteriet (sidan 18). Om problemet kvarstår efter dessa åtgärder betyder det att det installerade batteriet inte är kompatibelt. Ta bort batteriet och kontakta VAIO-Link. Varför visas en lägre processorhastighet än den maximala i fönstret Systemegenskaper? Detta är normalt. Eftersom datorns processor använder en typ av hastighetskontroll i energibesparingssyfte, kanske den aktuella processorhastigheten visas i Systemegenskaper i stället för den maximala hastigheten. Vad gör jag om Windows inte godkänner mitt lösenord och returnerar meddelandet Enter Onetime Password? Om du anger fel lösenord tre gånger i rad, visas meddelandet Enter Onetime Password och Windows startar inte. Håll in strömbrytaren i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorns lampa släcks. Vänta i 10–15 sekunder och starta sedan om datorn samt ange rätt lösenord. När du skriver lösenordet, kontrollera att indikatorerna Num lock och Caps lock är släckta. Om båda eller någon av dem lyser trycker du på Num Lk (eller Num Lock) eller Caps Lock så att indikatorn släcks innan du skriver lösenordet.

Felsökning > Datorn n127 N Vad ska jag göra om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden? ❑ ❑ ❑ Kontrollera på spelets webbplats om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta. Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen. På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I detta fall garanteras inte optimala grafikprestanda. Vad ska jag göra om jag inte kommer ihåg mitt lösenord vid start? Om du har glömt lösenordet vid start kontaktar du VAIO-Link för att återställa det. Du måste betala en återställningsavgift. Varför stängs inte skärmen av fast tidsgränsen för automatisk avstängning har passerats? Med originalskärmsläckaren från VAIO inaktiveras den tidsinställning för avstängning av skärmen som du kan göra med energialternativen i Windows. Välj en annan skärmsläckare än originalskärmsläckaren från VAIO.