Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Batteri

Felsökning > Batteri n132 N Batteri Hur vet jag om batteriet är laddat? Laddningsindikatorn visar om batteriet är laddat. Se Ladda batteriet (sidan 21) om du vill ha mer information. När använder datorn ström från elnätet? När datorn är ansluten till nätadaptern använder den nätström, även om batteriet sitter i. När bör jag ladda om batteriet? ❑ När batteriladdningsnivån sjunker under 10 %. ❑ När både laddnings- och strömindikatorlamporna blinkar. ❑ När du inte har använt batteriet på länge. När bör jag byta ut batteriet? Om batteriet laddas ur snabbt efter att det är fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall måste du byta batteriet. Om du vill kontrollera batteriets laddningskapacitet, se Så här kontrollerar du batteriladdningskapaciteten (sidan 23).

Felsökning > Batteri n133 N Ska jag bekymra mig över att det installerade batteriet är varmt? Nej, det är normalt att batteriet blir varmt när det driver datorn. Kan datorn gå över i viloläge medan den använder ström från batteriet? Datorn kan övergå i viloläge medan den drivs av batteriet, men vissa program och viss kringutrustning hindrar att systemet försätts i viloläge. Om du använder ett program som hindrar att systemet försätts i viloläge, bör du spara dina data ofta så att du inte riskerar att förlora dessa. Information om hur du manuellt kan aktivera viloläget finns i Använda Viloläge (sidan 95).