Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Nätverksanslutning n138 N Nätverksanslutning Vad gör jag om det inte går att ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta bort datorn från eventuella hinder, eller närmare den åtkomstpunkt som används. Kontrollera att omkopplaren WIRELESS är på och att indikatorlampan WIRELESS på datorn lyser. Kontrollera att strömmen till åtkomstpunkten är på. Om du vill ansluta datorn till en åtkomstpunkt för trådlöst LAN med hjälp av 5 GHz-bandet måste du markera alternativet för 5 GHz-band eller alternativet för både 2,4 GHz- och 5 GHz-band på fliken WLAN i inställningsfönstret VAIO Smart Network. Kommunikation via trådlöst LAN (standarden IEEE 802.11a) med endast 5 GHz-bandet, som bara finns på vissa modeller, är inaktiverat som standard. Gör så här för att kontrollera inställningarna: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet. 3 Klicka på Anslut till ett nätverk för att bekräfta att din åtkomstpunkt är vald. Kontrollera att krypteringsnyckeln är korrekt.

Felsökning > Nätverksanslutning n139 N ❑ Se till att Hög prestanda är valt för Inställningar för trådlöst nätverkskort i fönstret Energialternativ. Om du väljer ett annat alternativ finns det risk för kommunikationsfel. Så här ändrar du inställningarna: 1 Högerklicka på ikonen energistatus i Aktivitetsfältet och markera Energialternativ. 2 Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energialternativet. 3 Klicka på Ändra avancerade inställningar. 4 Välj fliken Avancerade inställningar. 5 Dubbelklicka på Inställningar för trådlöst nätverkskort och Energisparläge. 6 Välj Hög prestanda på den nedrullningsbara menyn, både för Batteridrift och Ansluten.