Views
1 week ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Bluetooth-teknik n144 N Vad ska jag göra om andra Bluetooth-enheter inte kan ansluta till min dator? ❑ Se förslagen i Vad ska jag göra om jag inte kan hitta den Bluetooth-enhet jag vill kommunicera med? (sidan 143). ❑ Kontrollera att de andra enheterna är verifierade. ❑ Det kan hända att det möjliga dataöverföringsavståndet blir mindre än 10 meter beroende på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, eller det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra. Varför är Bluetooth-anslutningen långsam? ❑ ❑ ❑ ❑ Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna och det operativsystem och de program som används. Flytta datorn och Bluetooth-enheten närmare varandra. Radiofrekvensen 2,4 GHz som används av Bluetooth och trådlösa nätverksenheter används också av andra enheter. Bluetooth-enheterna använder en teknik som minimerar störningar från andra enheter som använder samma våglängd, men kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan minska. Störningar från andra enheter kan även avbryta kommunikationen helt. Anslutningsförmågan påverkas av avståndet och eventuella hinder. Du kanske måste flytta datorn från eventuella hinder eller närmare enheten som den är ansluten till. Identifiera och ta bort de hinder som finns mellan datorn och enheten som den är ansluten till.

Felsökning > Bluetooth-teknik n145 N Varför kan jag inte använda tjänster som stöds av den anslutna Bluetooth-enheten? Det går bara att ansluta tjänster som också stöds av datorn som har Bluetooth-funktionen. Du kan söka efter mer information om Bluetooth med Windows Hjälp och support. Kan jag använda en enhet med Bluetooth-teknik på flygplan? När du använder Bluetooth-teknik överför datorn en radiofrekvens på 2,4 GHz. Känsliga platser, till exempel sjukhus och flygplan, kan ha begränsningar för hur Bluetooth-enheter får användas för att undvika radiostörningar. Kontrollera med personalen om du får använda Bluetooth-funktionen på datorn. Varför går det inte att använda Bluetooth-funktionen när jag loggar in på min dator som standardanvändare? Bluetooth-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardanvändarkonto på datorn. Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet. Varför går det inte att använda Bluetooth-enheter när jag byter användare? Om du växlar användare utan att logga ut från systemet fungerar inte Bluetooth-enheterna. Se till att logga ut innan du växlar användare. Om du vill logga ut från systemet klickar du på Start, pilen bredvid knappen Lås och Logga ut.