Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Optiska

Felsökning > Optiska skivor n148 N Vad ska jag göra om det inte går att spela upp en skiva ordentligt på datorn? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att skivan är ilagd med etikettsidan uppåt. Kontrollera att de erforderliga programmen är installerade enligt tillverkarens anvisningar. Om skivan är smutsig eller skadad, slutar datorn svara. Gör så här: 1 Tryck på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klicka på pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. 2 Ta bort skivan från den optiska skivenheten. 3 Undersök om skivan är smutsig eller skadad. Om skivan behöver rengöras, se anvisningarna i Hantera skivor (sidan 116). Om du spelar en skiva och inget ljud hörs gör du följande: ❑ Volymen kan ha stängts av med tangenterna Fn+F2. Tryck på knappen igen. ❑ Volymen kan ha minimerats med VOL--knappen. Tryck på VOL+-knappen för att höja volymen så pass att ljud hörs. ❑ Om du vill kontrollera inställningarna kan du högerklicka på volymikonen i Aktivitetsfältet och klicka på Öppna Volymkontrollen. ❑ Kontrollera ljudinställningarna i ljudmixern. ❑ Om datorn har externa högtalare, kontrollera högtalarnas volyminställning och anslutningarna mellan datorn och högtalarna.

Felsökning > Optiska skivor n149 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontrollera att korrekta drivrutiner är installerade. Gör så här: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på System och underhåll. 3 Klicka på System. 4 Klicka på Enhetshanteraren i det vänstra fönstret. Fönstret Enhetshanteraren med en lista över datorns maskinvaruenheter visas. Om ett ”X” eller ett utropstecken visas vid en enhet i listan, måste du kanske aktivera enheten eller installera om drivrutinen. 5 Dubbelklicka på den optiska skivenheten om du vill öppna en lista över de optiska drivrutiner som finns på din dator. 6 Dubbelklicka på önskad drivrutin. Du kan bekräfta drivrutinen genom att välja fliken Drivrutin och klicka på Mer information. 7 Klicka på OK för att stänga fönstret. Kontrollera att det inte sitter någon självhäftande etikett på skivan. Den kan lossna medan skivan finns i den optiska skivenheten och skada enheten eller få den att krångla. Om en regionkodvarning visas, kanske skivan inte är kompatibel med enheten. Kontrollera på förpackningen att regionkoden överensstämmer med den optiska skivenhetens kod. Om du upptäcker kondens på datorn, bör du inte använda den på minst en timme. Kondens kan få datorn att sluta fungera. Kontrollera att datorn drivs med ström från nätuttaget och pröva sedan igen.