Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Ljud/video

Felsökning > Ljud/video n164 N Hur skickar jag ut Dolby Digital- eller DTS-ljud genom en HDMI-kompatibel enhet? Så här skickar du ut Dolby Digital- eller DTS-ljud från en skiva genom en HDMI-kompatibel enhet som är ansluten till din dator: 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Maskinvara och ljud. 3 Klicka på Hantera ljudenheter under Ljud. 4 På fliken Uppspelning väljer du HDMI-ikonen och klickar på Egenskaper. 5 Klicka på fliken Format som stöds. 6 Markera kryssrutorna DTS-ljud och Dolby Digital. 7 Klicka på OK. ! Om Dolby Digital- eller DTS-ljudkällan är ansluten till en enhet som saknar stöd för detta kommer enheten inte att spela upp något ljud. Avmarkera i så fall kryssrutorna DTS-ljud och Dolby Digital. Varför händer det att det förekommer störningar i ljudet och/eller att bildrutor försvinner när jag spelar upp high-definition-videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera? När du spelar upp HD-videoklipp krävs det omfattande maskinvaruresurser, t.ex.CPU-, GPU- eller systemminneprestanda, på datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner upphöra att vara tillgängliga, och det kan förekomma störningar i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur din dator är konfigurerad.

Felsökning > Memory Stick n165 N Memory Stick Vad ska jag göra om jag inte kan använda Memory Stick som har formaterats på en VAIO-dator på andra enheter? Du kanske måste formatera om ditt Memory Stick. När du formaterar Memory Stick raderas alla data, även musik, som tidigare sparats på den. Säkerhetskopiera viktiga data och kontrollera att ditt Memory Stick inte innehåller filer du vill behålla innan du formaterar om det. 1 Kopiera data från Memory Stick till hårddisken när du vill spara data eller bilder. 2 Formatera Memory Stick genom att följa anvisningarna i Formatera ett Memory Stick (sidan 43). Kan jag kopiera bilder från en digitalkamera med hjälp av en Memory Stick? Ja, och du kan visa videoklipp som du har spelat in med Memory Stick-kompatibla digitalkameror. Varför går det inte att skriva information till en Memory Stick? Vissa Memory Stick har ett raderingsskydd för att förhindra att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag. Se till att raderingsskyddet är avstängt.