Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Om

Komma igång > Om indikatorlamporna n 16 N Om indikatorlamporna Datorn är utrustad med följande indikatorlampor: Indikator Ström 1 Batteri Inbyggd MOTION EYE-kamera Mediaåtkomst Optisk skivenhet Skivenhet Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funktioner Lyser grönt när datorn är på, blinkar långsamt orange när datorn är i vänteläge och släcks när datorn är avstängd eller i viloläge. Tänds när batteriet laddas. Se Ladda batteriet (sidan 21) om du vill ha mer information. Tänds när den inbyggda MOTION EYE-kameran används. Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort. (Aktivera inte vänteläge och stäng inte av datorn när denna indikator lyser.) När indikatorn är släckt används inget minneskort. Tänds när enheten läser eller skriver information. När indikatorn är släckt används ingen optisk skivmedia. Tänds när den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten läser eller skriver data. Aktivera inte vänteläge och stäng inte av datorn när denna indikator lyser. Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorn inte lyser. Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller ned Shift under tiden som indikatorn lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorn. När indikatorn för Caps lock har släckts kan du skriva gemener som vanligt. Tryck på tangenterna Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorn för Scroll lock har släckts kan du rulla på skärmen som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock. Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.

Komma igång > Ansluta datorn till en strömkälla n 17 N Ansluta datorn till en strömkälla Såväl nätadapter som uppladdningsbart batteri kan användas som strömkällor för datorn. Använda nätadaptern ✍ Använd endast den nätadapter som medföljer datorn. Så här använder du nätadaptern 1 Anslut ena änden av nätkabeln (1) till nätadaptern (3). 2 Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag (2). 3 Koppla in kabeln från nätadaptern (3) i DC IN-porten (4) på datorn. ! Hur likströmskontakten ser ut varierar beroende på nätadaptern. ✍ Nätadaptern måste kopplas ur för att strömmen till datorn ska brytas helt. Kontrollera att det är lätt att komma åt nätuttaget. Försätt datorn i viloläge om du inte tänker använda den på länge. Se Använda Viloläge (sidan 95).