Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 18 N Använda batteriet Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Sätta i batteriet Så här sätter du i batteriet 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batterispärren LOCK (1) inåt.

Komma igång > Använda batteriet n 19 N 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills de utstående delarna (2) på någon sida av batterifacket passar in i de u-formade jacken (3) på någon sida av batterifacket.