Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 20 N 4 Tryck ned batteriet i facket tills det klickar på plats. 5 Skjut batterispärren LOCK utåt så att batteriet sitter fast ordentligt i datorn. ✍ När datorn är direkt ansluten till elnätet med ett batteri isatt drivs den med nätström. ! Vissa laddningsbara batterier uppfyller inte Sonys kvalitets- och säkerhetskrav. Av säkerhetsskäl fungerar denna dator endast med äkta Sony-batterier, avsedda för denna modell. Om du installerar ett batteri som inte är godkänt kommer batteriet inte att laddas och datorn inte att fungera.

Komma igång > Använda batteriet n 21 N Ladda batteriet Batteriet som levereras med datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Så här laddar du batteriet 1 Sätt i batteriet. 2 Anslut datorn till en strömkälla med nätadaptern. Laddningsindikatorn lyser medan batteriet laddas. När batteriet är laddat nästan till den maxnivå du valt i batteriladdningsfunktionerna stängs laddningsindikatorn av. Information om hur du anger önskad maximal laddningsnivå finns i Använda batteriladdningsfunktionerna (sidan 23). Laddningsindikatorns status Lyser orange Blinkar tillsammans med den gröna strömindikatorn Blinkar tillsammans med den orange strömindikatorn Blinkar snabbt orange Betyder att Batteriet laddas. Strömmen i batteriet håller på att ta slut (normalläge). Strömmen i batteriet håller på att ta slut (vänteläge). Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte fungerar eller inte sitter fast ordentligt. ! Ladda batteriet enligt beskrivningen i handboken från den första batteriladdningen.