Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 24 N Använda skrivbordsunderlägg som ökar batteriets livslängd Du kan öka batteriets livslängd genom att ställa in ett särskilt skrivbordsunderlägg som skrivbordsbakgrund. Så här ställer du in skrivbordsunderlägget som ökar batteriets livslängd 1 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 2 Klicka på Display och sedan på Long Battery Life Wallpaper Setting. 3 Klicka på Set Long Battery Life Wallpaper. När du uppmanas att bekräfta klickar du på OK.

Komma igång > Använda batteriet n 25 N Ta ut batteriet ! Data kan gå förlorade om du tar ut batteriet medan datorn är påslagen men inte ansluten till nätadaptern, eller om du tar ut batteriet medan datorn är i vänteläge. Så här tar du ut batteriet 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batterispärren LOCK (1) inåt. 3 Skjut och håll fast frigöringsreglaget RELEASE (2) inåt, sätt fingertoppen under fliken (3) på batteriet och lyft batteriet i pilens riktning. Skjut sedan loss det från datorn.