Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Stänga

Komma igång > Stänga av datorn på ett säkert sätt n 26 N Stänga av datorn på ett säkert sätt Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan. Så här stänger du av datorn 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. 2 Klicka på Start, pilen bredvid knappen Lås och sedan på Stäng av. 3 Svara på de uppmaningar som visas om att spara dokument eller tänka på andra användare, och vänta på att din dator stängs av automatiskt. Strömindikatorn släcks.

Komma igång > Uppdatera datorn n 27 N Uppdatera datorn Datorn fungerar mer effektivt om du installerar de senaste uppdateringarna på datorn med hjälp av följande program. ❑ Windows Update Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen. ❑ VAIO Update 4 Klicka på Start, Alla program, VAIO Update 4 och VAIO Update Options och följ instruktionerna på skärmen. ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.