Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda Memory Stick n 42 N ! Håll Memory Stick med pilen vänd i rätt riktning när du för in det i uttaget. För att undvika skador på din dator eller på mediet ska du undvika att tvinga in Memory Stick i facket med kraft om det inte går att sätta in det lätt. Innan du använder ett Memory Stick Micro (M2) måste du sätta in det i en M2-adapter av standardstorlek eller duostorlek. Om du sätter in mediet direkt i Memory Stick-facket utan adapter är det inte säkert att du får ut det ur facket igen. Memory Stick Micro i en M2 Duo-adapter kanske inte fungerar som det ska om det först sätts in en Memory Stick Duo-adapter. Så här tar du ut ett Memory Stick ! Ta inte ut Memory Stick medan indikatorlampan för medieåtkomst är tänd. Om du gör det finns det risk att data går förlorade. Stora mängder data tar lång tid att bearbeta, så se till att indikatorn är släckt innan du tar bort Memory Stick. 1 Kontrollera att indikatorlampan för medieåtkomst är släckt. 2 Tryck in Memory Stick mot datorn och släpp. Memory Stick matas ut. 3 Dra ut Memory Stick ur uttaget. ! Var alltid försiktig då du tar ut Memory Stick.

Använda din VAIO-dator > Använda Memory Stick n 43 N Formatera ett Memory Stick Så här formaterar du ett Memory Stick Memory Stick formaterades vid tillverkningen med standardinställningen och är färdig att användas. Gör så här om du vill formatera om medieenheten med din dator. ! Kontrollera att enheten är utformad för formatering av medieenheten och stöder Memory Stick innan du utför formateringen. Vid formatering av ett Memory Stick raderas alla data på mediet. Innan du formaterar mediet bör du kontrollera att det inte innehåller några värdefulla data. Ta inte ut ett Memory Stick från facket under formateringen. Detta kan göra att den inte fungerar. 1 Skjut försiktigt in Memory Stick i uttaget tills det kommer på plats med ett klick. 2 Klicka på Start och sedan på Dator för att öppna dialogrutan Dator. 3 Högerklicka på ikonen för Memory Stick och välj Formatera. 4 Klicka på Återställ enhetens standardvärden. ! Storleken på allokeringsenheten och filsystemet kan ändras. Markera inte NTFS i den nedrullningsbara listan Filsystem eftersom det kan leda till funktionsfel. ✍ Formateringen slutförs snabbare om du markerar Snabbformatering under Formateringsalternativ. 5 Klicka på Start. 6 Följ instruktionerna på skärmen. ! Det kan ta ett tag att formatera Memory Stick beroende på medietypen.