Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda Internet n 52 N Så här ansluter du en telefonkabel ! Följande procedur gäller endast för modeller med ett inbyggt modem. 1 Sätt i den ena änden av telefonkabeln (1) i modemporten på datorn. 2 Anslut den andra änden till väggkontakten (2). ! Datorn fungerar inte på delade linjer, den kan inte anslutas till en mynttelefon och fungerar kanske inte med flera telefonlinjer eller på PBX-linjer (private branch exchange). Vissa sådana anslutningar kan medföra alltför kraftig elström som kan skada det interna modemet. Om du ansluter en telefonkabel via en delare kanske modemet eller den anslutna enheten inte fungerar. Så här skapar du en fjärranslutning till Internet ! Följande procedur gäller endast för modeller med ett inbyggt modem. 1 Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen. 2 Klicka på Anslut till Internet under Nätverk och Internet. Fönstret Anslut till Internet visas. 3 Klicka på Fjärranslutning. 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Använda din VAIO-dator > Använda nätverket (LAN) n 53 N Använda nätverket (LAN) Du kan ansluta datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en nätverkskabel av Ethernet-typ. Anslut den ena änden av en nätverkskabel (medföljer inte) till nätverksporten (Ethernet) på datorn och den andra änden till nätverket. Kontakta nätverksadministratören om du vill veta mer om de inställningar och enheter som krävs för att ansluta till nätverket. ✍ Datorn kan anslutas till nätverket med standardinställningarna. ! Koppla inte in en telefonkabel i nätverksporten (Ethernet) på datorn. Om någon av nedanstående sorters telefonlinjer ansluts till nätverksuttaget (Ethernet) finns det risk att stark ström via uttaget orsakar skador, överhettning eller brand. - Hemtelefoner (porttelefoner osv.) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer) - Vanliga telefonlinjer - PBX-linjer (Private Branch Exchange)