Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 68 N Ansluta en extern bildskärm Du kan ansluta en extern bildskärm (medföljer ej) till datorn. Du kan t.ex. använda din dator med en extra bildskärm eller en projektor. ✍ Anslut den externa bildskärmens nätkabel efter att alla andra kablar är anslutna. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 69 N Ansluta en bildskärm Du kan ansluta en datorskärm till datorn. Så här ansluter du en bildskärm 1 Vid behov ansluter du ena änden av bildskärmens nätkabel (1) till bildskärmen, och den andra änden till ett nätuttag. 2 Om du vill ansluta en analog skärm kopplar du in bildskärmskabeln (2) i bildskärmsporten (3) a på datorn. 3 Om du vill ansluta en TFT/DVI-skärm så ansluter du bildskärmskabeln (2) till en HDMI till DVI-D-adapter (3) och ansluter ena änden på HDMI-kabeln (4) till HDMI till DVI-D-adaptern (3) och andra änden till datorns HDMI-utdataport (5). 4 Om den externa bildskärmen är utrustad med en HDMI-inport, ansluter du ena änden på en HDMI-kabel till datorns HDMI-utdataport och den andra änden till bildskärmens HDMI-inport.