Views
4 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 72 N Ansluta en TV-apparat Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn. Så här ansluter du en TV till datorn ! För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 162). 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utdataport (3) och den andra änden till TV:n. 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången. 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet. ! Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 73 N ✍ Se handboken som följde med din TV för ytterligare upplysningar om installation och användning. HDMI-kabeln överför både video- och ljudsignaler. Med en HDMI-anslutning kan du dessutom ansluta en mottagare för högkvalitativ hemmabio, eller andra enheter för surroundljud, mellan datorn och TV:n. Så här ansluter du en digital enhet för utgående ljud mellan datorn och en TV ! Kontrollera att det finns en HDMI-anslutning mellan TV:n och mottagaren för hemmabio, eller dekodern för surroundljud, innan enheten ansluts till datorn. För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 162). 1 Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången. 2 Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången. 3 Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud, och andra änden till HDMI-utdataporten på datorn. 4 Tryck sedan på Fn+F7 för att ändra visningsbilden på den anslutna TV:n. ✍ Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Se Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 152) för mer ingående anvisningar. När HDMI-porten är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna.