Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en USB-enhet n 82 N Att tänka på när du ansluter en USB-enhet ❑ ❑ ❑ ❑ Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Använd en USB-skrivare som är kompatibel med den version av Windows som du har. Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i handboken som medföljde enheten. Var noga med följande för att skydda datorn och/eller USB-enheterna från skador: ❑ Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna. ❑ Lägg inte datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n 83 N Ansluta en i.LINK-enhet Datorn är försedd med en i.LINK-port som kan användas för att ansluta en i.LINK-enhet, till exempel en digital videokamera. ✍ i.LINK är ett varumärke som tillhör Sony Corporation, och används endast för att ange att en produkt innehåller en IEEE 1394-anslutning. Hur i.LINK-anslutningen upprättas varierar beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Alla produkter som har en i.LINK-anslutning kan kanske inte kommunicera med varandra. Mer information om driftsförhållanden och korrekt anslutning finns i handboken som följde med den kompatibla i.LINK-enheten. Innan du ansluter kompatibla i.LINK-datortillbehör till systemet, t.ex. en CD-RW- eller hårddiskenhet, kontrollera att de är kompatibla med operativsystemet och de driftsförhållanden som krävs. Att tänka på när du ansluter i.LINK-enheter ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Datorns i.LINK-port fungerar inte som strömkälla för externa enheter. Om den externa enheten drivs på ström måste den anslutas till en extern strömkälla. i.LINK-porten kan hantera överföringshastigheter på upp till 400 Mbps. Den faktiska överföringshastigheten beror emellertid på den externa enhetens överföringshastighet. i.LINK-kablarna kanske inte är tillgängliga i vissa länder eller områden. Det går inte att till fullo garantera att i.LINK-anslutning med andra kompatibla enheter fungerar. i.LINK-anslutningen är kanske inte tillgänglig beroende på programvara, operativsystem och de i.LINK-kompatibla enheter som används. Läs bruksanvisningen för programvaran om du vill ha mer information. Om du vill ansluta en i.LINK-kompatibel enhet för PC till din dator (t.ex. hårddisk, CD-RW-enhet), ska du först kontrollera att enheten är kompatibel med operativsystemet, och att anslutningen uppfyller de arbetsvillkor som rekommenderas i den medföljande dokumentationen.