Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > Ställa in lösenordet n 90 N Så här ändrar eller tar du bort lösenordet (användarlösenordet) 1 Slå på datorn. 2 Tryck på F2 när VAIO-logotypen visas. BIOS-inställningsskärmen visas. Om den inte gör det startar du om datorn och trycker på F2 flera gånger när VAIO-logotypen visas. 3 Ange användarlösenordet och tryck sedan på Enter. 4 Tryck på < eller , och välj Security. Fliken Security visas. Välj Set User Password och tryck sedan på Enter. 5 Ange det nuvarande lösenordet en gång och det nya lösenordet två gånger på lösenordsskärmen, och tryck sedan på Enter. Om du vill ta bort lösenordet låter du rutorna Enter New Password och Confirm New Password vara tomma och trycker på Enter. 6 Tryck på < eller , för att välja Exit och därefter Exit Setup. Tryck sedan på Enter. Vid bekräftelsen trycker du på Enter.

Anpassa din VAIO-dator > Använda VAIO Control Center n 91 N Använda VAIO Control Center Med funktionen VAIO Control Center får du tillgång till systeminformationen och kan göra olika inställningar för systemet. Så här använder du VAIO Control Center 1 Klicka på Start, Alla program och klicka på VAIO Control Center. 2 Välj en inställningspunkt och ändra inställningarna. 3 Klicka på OK när du är färdig. Inställningarna för den valda punkten har ändrats. ✍ Mer information om de olika alternativen finns i hjälpfilen som ingår i VAIO Control Center. Vissa av inställningspunkterna visas inte om du öppnar VAIO Control Center som standardanvändare.