Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Danois

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Danois

Ansvarsfraskrivelse I

Ansvarsfraskrivelse I forbindelse med trådløs kommunikation kan data gå tabt eller mistes pga. den måde, som dataene overføres og modtages på. Dette kan skyldes udsvingene i radiosignalets styrke, som forekommer pga. ændringer af egenskaberne for radiosignalets transmissionsvej. Sony kan ikke gøres ansvarlig for skader af nogen art, der skyldes forsinkelser eller fejl i forbindelse med overføring eller modtagelse af data via et trådløst WAN-netværk eller en fejl, som gør det umuligt at overføre og modtage data via det trådløse LAN-netværk. 62

Bestemmelser for brug af Bluetooth® Bestemmelser for brug af Bluetooth ® (kun for modeller med indbyggede Bluetooth ® -funktioner) Bluetooth ® -teknologi – oplysninger om lovmæssige bestemmelser Den integrerede Bluetooth ® -teknologi er beregnet til trådløs kommunikation med andre Bluetooth ® -aktiverede enheder og anvender frekvensbåndet på 2,4 GHz (2,400 GHz – 2,4835 GHz). I nogle situationer og på visse steder kan brugen af trådløs Bluetooth ® -teknologi være underlagt begrænsninger af bygningens ejer eller den ansvarlige repræsentant for organisationen, f.eks. ombord på fly, på hospitaler eller andre steder, hvor der er eller formodes at være risiko for interferens med andre enheder eller tjenester. Hvis du er i tvivl om, hvilke retningslinjer der gælder for brugen i en bestemt organisation, anbefales det, at du beder om lov til at bruge trådløs Bluetooth ® -teknologi, inden du aktiverer funktionen. Kontakt din læge eller producenten af det medicinske udstyr (pacemakere, høreapparater osv.), du anvender, for at få oplysninger om eventuelle restriktioner vedrørende din brug af trådløs Bluetooth ® -teknologi. DK 63