Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Guide de dépannage Russe

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Guide de dépannage Russe

Створення

Створення резервної копії файла за допомогою служби Windows Complete PC Backup and Restore (Служба повного резервного копіювання та відновлення Windows) Функція Complete PC Backup and Restore (Повне резервне копіювання і відновлення) недоступна для моделей, на яких інстальовано ОС Windows Vista Home Premium або Windows Vista Home Basic. 1 Запустіть VAIO Recovery Center (Центр відновлення VAIO) (див. стор. 51). 2 Виберіть пункт Windows Backup and Restore (Резервне копіювання та відновлення Windows) і натисніть кнопку Пуск. 3 Клацніть Back up computer (Створити резервну копію вмісту комп’ютера). 4 Натисніть кнопку Продовжити у вікні Керування обліковими записами користувачів. Якщо виконано вхід зі стандартним доступом, можливо, потрібно буде ввести ім’я адміністратора та пароль. 5 Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Для відновлення даних за допомогою функції Windows Complete PC Backup and Restore (Служба повного резервного копіювання та відновлення Windows) потрібні власні диски відновлення. Інструкції щодо створення дисків відновлення див. у розділі «Створення дисків відновлення» на стор. 54. Під час відновлення файлів із резервної копії, зробленої за допомогою функції Windows Complete PC Backup and Restore (Служба повного резервного копіювання та відновлення Windows), не можна вибрати файли для відновлення. Не можна відновити файли, змінені або створені після створення резервної копії. 58

Перед використанням комп’ютера Відновлення даних із резервної копії, зробленої за допомогою служби Windows Complete PC Backup and Restore (Служба повного резервного копіювання та відновлення Windows) Комп’ютер може не працювати належним чином після процесу відновлення, оскільки під час відновлення даних системні файли змінюються. Перед відновленням даних обов’язково створіть резервну копію даних. 1 Вставте диск відновлення до пристрою зчитування дисків увімкненого комп’ютера, вимкніть комп’ютер, а потім знову ввімкніть його. Відобразиться Windows Boot Manager (Диспетчер завантаження Windows). 2 За допомогою клавіші M або m виберіть Відновити Windows Vista та натисніть клавішу Enter. 3 Виберіть розкладку клавіатури та натисніть Далі. UA Якщо на моделях з інстальованою ОС Windows Vista Ultimate використовується функція BitLocker Drive Encryption (Шифрування диска BitLocker), може відобразитися вікно BitLocker Drive Encryption Recovery (Відновлення з функцією шифрування диска BitLocker). Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб тимчасово вимкнути функцію BitLocker Drive Encryption (Шифрування диска BitLocker). 4 Виберіть операційну систему та натисніть Далі. 5 Якщо резервну копію даних збережено на зовнішньому жорсткому диску або на дисках, створених за допомогою зовнішнього оптичного дисковода, підключіть зовнішній пристрій до свого комп’ютера. 6 Виберіть Windows Complete PC Restore (Повне відновлення ПК з Windows). Якщо резервну копію збережено на компакт-дисках або DVD-дисках, вставте диск до (зовнішнього) оптичного дисковода. 7 Дотримуйтесь інструкцій на екрані. 59