Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Roumain

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Documents de garantie Roumain

Wyłączenie

Wyłączenie odpowiedzialności Ze względu na specyfikę nadawania i odbierania fal w komunikacji bezprzewodowej czasami może dochodzić do zagubienia danych lub opóźnień w ich przesyłaniu. Jest to spowodowane różnicą w sile sygnału wynikającą ze zmiany cech drogi, po której przemieszczają się fale. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z opóźnień lub błędów w danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WAN ani za niepowodzenie wysyłania/odbierania takich danych. 14

Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu Bluetooth® Informacje o zgodności z przepisami dotyczące interfejsu Bluetooth ® PL (dotyczy wyłącznie modeli z wbudowaną funkcjonalnością interfejsu Bluetooth ® ) Technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth ® — informacje o zgodności z przepisami Wewnętrzny moduł komunikacji bezprzewodowej Bluetooth ® umożliwia łączność z innymi urządzeniami obsługującymi tę technologię. Moduł działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz (2,400–2,4835 GHz). W pewnych sytuacjach lub środowiskach możliwość korzystania z technologii bezprzewodowej łączności Bluetooth ® może być ograniczona przez właściciela budynku lub przedstawiciela właściwej organizacji, np. na pokładzie samolotu, w szpitalu bądź jakimkolwiek innym miejscu, gdzie ewentualność zakłócenia pracy innych urządzeń lub świadczenia innych usług jest teoretycznie lub praktycznie uznawana za szkodliwą. W razie braku pewności co do obowiązujących zasad posługiwania się technologią Bluetooth ® w konkretnym miejscu lub środowisku najlepiej przed włączeniem tej funkcjonalności zapytać o pozwolenie. Informacje o ewentualnych ograniczeniach dotyczących korzystania z technologii Bluetooth ® w sąsiedztwie osobistych urządzeń medycznych (takich jak stymulator serca, aparat słuchowy itd.) można uzyskać u swojego lekarza lub producentów tych urządzeń. 15