Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer aanpassen > De modem configureren n100 N De modem configureren Voordat u de interne modem kunt gaan gebruiken (niet alle modems zijn ingebouwd) of telkens als u de modem gebruikt terwijl u op reis bent, moet u ervoor zorgen dat het land van de actieve locatie die is gedefinieerd in het venster Telefoon- en modemopties overeenkomt met het land van waaruit u belt. De landinstellingen van de modem wijzigen 1 Klik op Start en Configuratiescherm. 2 Klik op Hardware en geluiden. 3 Klik op Telefoon- en modemopties. Het venster Locatiegegevens verschijnt. 4 Voer de benodigde gegevens in en klik op OK. Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt. 5 Selecteer uw locatie op het tabblad Kiesregels. 6 Klik op de knop Bewerken om de huidige configuratie te wijzigen. Het venster Locatie bewerken verschijnt. Of Klik op de knop Nieuw om de modem te configureren. Het venster Nieuwe locatie verschijnt. 7 Controleer de land/regio-instellingen en zorg ervoor dat deze overeenkomen met de plaats van waaruit u belt. ✍ Pulskeuze wordt mogelijk niet ondersteund in sommige regio's. 8 Als u de locatie-instellingen hebt gewijzigd, klikt u op Toepassen en vervolgens op OK. Het venster Telefoon- en modemopties verschijnt.

Uw VAIO-computer aanpassen > De modem configureren n101 N 9 Controleer of uw modem staat vermeld op het tabblad Modems. Als de modem niet staat vermeld, klikt u op Toevoegen en volgt u de wizard. 10 Klik op Toepassen/OK. De modem is geconfigureerd. ! Zorg ervoor dat de telefoonkabel is losgekoppeld van de computer voordat u de nieuwe landinstellingen toepast.