Views
3 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > Met de computer omgaan n112 N Met de computer omgaan ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Reinig de behuizing met een zachte, droge doek, eventueel licht bevochtigd met een milde oplossing van een schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen, omdat deze de afwerkingslaag van de computer kunnen beschadigen. Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en verwijdert u de batterij. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de computer weer gebruikt. Laat de computer niet vallen en plaats geen voorwerpen op de computer. Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan: ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) ❑ Direct zonlicht ❑ Veel stof ❑ Vocht of regen ❑ Mechanische trillingen of schokken ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 5°C ❑ Hoge vochtigheid Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de apparaten kan een storing op de computer veroorzaken. Gebruik de computer op een stevig, stabiel oppervlak. Het wordt niet aanbevolen de computer rechtstreeks op uw schoot te laten rusten. Tijdens de normale werking kan de onderkant van de computer warm worden. Als u de computer lange tijd gebruikt, kan dit ongemak of zelfs brandwonden veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen > Met de computer omgaan n113 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zorg voor voldoende luchtcirculatie om te voorkomen dat de temperatuur in de computer te hoog oploopt. Plaats de computer nooit op zachte oppervlakken zoals tapijten, dekens, zitbanken of bedden, of in de nabijheid van gordijnen, omdat hierdoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen raken. De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of TV-ontvangst kunnen storen. Als dit probleem zich voordoet, plaatst u de computer verder weg van het desbetreffende toestel. Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels, anders kunnen er zich problemen voordoen. Gebruik geen beschadigde aansluitkabels. Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt. Als zich een probleem voordoet, schakelt u de computer uit, verwijdert u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met VAIO-Link. Zorg ervoor dat u altijd de netadapter en de batterij verwijdert voordat u de computer schoonmaakt. Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de computer beschadigd raakt.