Views
6 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n136 N Wat moet ik doen als er bij het afspelen van films frames verloren gaan als de computer de batterij gebruikt? De batterij is bijna leeg. Sluit uw computer aan op een stopcontact. Wat moet ik doen als beelden die worden vastgelegd, flikkeren? Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd. Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, wijst u de camera naar een andere kant of past u de helderheid van de camerabeelden aan. In sommige softwaretoepassingen kunt u een van de camera-eigenschappen (bijvoorbeeld lichtbron, flikkering, enzovoort) instellen op een specifieke waarde om de ruis te verminderen die wordt veroorzaakt door flikkering. Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde MOTION EYE-camera een paar seconden onderbroken? De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als: ❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt; ❑ de belasting van de CPU hoger wordt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n137 N Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer hij in een energiebesparingsstand wordt gezet terwijl de ingebouwde MOTION EYE-camera in gebruik is? Als de computer automatisch in de slaap- of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige energiebesparingsstand. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 92) voor het wijzigen van de instelling.