Views
5 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n152 N Wat moet ik doen als ik geen Blu-ray Discs kan afspelen of de computer instabiel wordt tijdens het afspelen van Blu-ray Discs? Mogelijk kunt u bepaalde inhoud van Blu-ray Discs niet op uw computer afspelen of wordt de computer instabiel tijdens het afspelen van Blu-ray Discs. Als u de desbetreffende inhoud op normale wijze wilt afspelen, moet u VAIO Update gebruiken om de meest recente updates voor WinDVD BD te downloaden en te installeren. Voor informatie over het gebruik van VAIO Update raadpleegt u Uw computer bijwerken (pagina 27). Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven? ❑ ❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging. Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u deze door een schijf waarop geen label is geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven? ❑ ❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt. Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Beschrijfbare DVD's van bepaalde merken werken niet. Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar Blu-ray Discs? ❑ ❑ Controleer of het optische station de functie voor het beschrijven van Blu-ray Discs ondersteunt. BD-R Discs zijn niet opnieuw beschrijfbaar. U kunt geen gegevens toevoegen aan of wissen van BD-R Discs.

Problemen oplossen > Beeldscherm n153 N Beeldscherm Waarom gaat mijn scherm uit? ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computerscherm kan uitgaan als de computer geen stroom meer krijgt of als een energiebesparingsstand wordt geactiveerd (slaap- of sluimerstand). Als de computer in de slaapstand LCD (Video) staat, drukt u op een toets om de normale modus van de computer te herstellen. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 92) voor meer informatie. Controleer of uw computer correct is aangesloten op een stopcontact en is ingeschakeld, en of het stroomlampje brandt. Als uw computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterij gebruiken (pagina 18) voor meer informatie. Als de beeldschermuitvoer naar een extern beeldscherm wordt geleid, drukt u op Fn+F7. Zie Combinaties en functies met de Fn-toets (pagina 29) voor meer informatie.