Views
9 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Luidsprekers n160 N Luidsprekers Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de ingebouwde luidsprekers? ❑ ❑ ❑ ❑ Als u een programma gebruikt dat een eigen volumeregeling heeft, controleert u of het volume correct is ingesteld. Raadpleeg de Help van dat programma voor meer informatie. Mogelijk is het volume uitgeschakeld met de toetsen Fn+F2. Druk nogmaals op de toetsen. Mogelijk is het volume gedempt met de knop VOL-. Druk op de knop VOL+ om het volume te verhogen tot u geluid kunt horen. Controleer de volumeregeling in Windows door op het pictogram Volume op de taakbalk te klikken. Wat moet ik doen als de externe luidsprekers niet werken? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Controleer de suggesties uit Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor via de ingebouwde luidsprekers? (pagina 160). Controleer of uw luidsprekers correct zijn aangesloten en of het volume hoog genoeg staat om geluid te horen. Sluit alleen luidsprekers aan die zijn ontworpen voor gebruik met een computer. Als uw luidsprekers zijn voorzien van een knop om het geluid te dempen, schakelt u deze knop uit. Als uw luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers zijn aangesloten op een stroombron. Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers voor meer informatie.

Problemen oplossen > Touchpad n161 N Touchpad Wat moet ik doen als het touchpad niet werkt? ❑ ❑ ❑ Mogelijk hebt u het touchpad uitgeschakeld voordat u een muis op uw computer hebt aangesloten. Zie Het touchpad gebruiken (pagina 30). Controleer of er geen muis is aangesloten op de computer. Als de aanwijzer niet beweegt terwijl een softwaretoepassing wordt uitgevoerd, drukt u op de toetsen Alt+F4 om het toepassingsvenster te sluiten. ❑ Als de toetsen Alt+F4 niet werken, drukt u één keer op de Windows-toets en vervolgens verschillende keren op de toets ,. Selecteer Opnieuw opstarten met de toets M of m en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten. ❑ ❑ Als de computer niet opnieuw opstart, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteert u eerst de pijl naast de toets Afsluiten met de toetsen m en ,, en vervolgens Opnieuw opstarten met de toets M of m. Druk vervolgens op Enter om de computer opnieuw op te starten. Als deze procedure niet werkt, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de computer wordt uitgeschakeld. ! Als u de computer uitschakelt via de aan/uit-knop, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan.