Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 20 N 4 Duw de batterij omlaag in het compartiment totdat deze op zijn plaats klikt. 5 Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij naar buiten om de batterij in de computer vast te zetten. ✍ Wanneer de computer rechtstreeks op netspanning is aangesloten en er een batterij is geplaatst, wordt netspanning gebruikt. ! Sommige oplaadbare batterijen voldoen niet aan de kwaliteits- en veiligheidsstandaarden van Sony. Om veiligheidsredenen werkt deze computer alleen met originele Sony-batterijen die voor dit model zijn ontworpen. Als u een niet-goedgekeurde batterij plaatst, wordt de batterij niet opgeladen en werkt de computer niet.

Aan de slag > De batterij gebruiken n 21 N De batterij opladen De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering. De batterij opladen 1 Plaats de batterij. 2 Sluit de computer met de netadapter aan op een stopcontact. Het batterijlampje brandt als de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterijlading bijna het maximale percentage heeft bereikt dat u hebt opgegeven bij de batterijladingsfuncties, gaat het batterijlampje uit. Zie De Functies batterijlading gebruiken (pagina 23) als u het maximale laadpercentage wilt selecteren. Batterijlampje Brandt oranje Knippert samen met het groene stroomlampje Knippert samen met het oranje stroomlampje Is oranje en knippert snel Betekenis De batterij wordt opgeladen. De batterij is bijna leeg. (Normale stand) De batterij is bijna leeg. (Slaapstand) Er is een batterijstoring opgetreden vanwege een defecte of niet goed vergrendelde batterij. ! Laad de batterij vanaf de eerste keer op zoals is beschreven in deze handleiding.