Views
8 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De Memory Stick gebruiken n 42 N ! Als u de Memory Stick in de sleuf steekt, moet u erop letten dat de pijl in de juiste richting wijst. Forceer de Memory Stick nooit in de sleuf om beschadiging van de computer of media te vermijden. Voordat u een Memory Stick Micro (M2) plaatst, moet u deze in een adapter in het standaard M2-formaat of in een M2 Duo-adapter schuiven. Als u de Memory Stick Micro rechtstreeks in de Memory Stick-sleuf plaatst zonder de adapter, kunt u deze mogelijk niet meer uit de sleuf verwijderen. Als u een Memory Stick Micro in een M2 Duo-adapter plaatst, en u vervolgens de Memory Stick en de adapter in een Memory Stick Duo-adapter plaatst, werkt de Memory Stick mogelijk niet goed. Een Memory Stick verwijderen ! Verwijder de Memory Stick niet terwijl het lampje voor mediatoegang brandt. Als u dit doet, kunnen gegevens verloren gaan. Het duurt even voordat grote volumes gegevens worden geladen. Controleer dus of het lampje uit is voordat u de Memory Stick verwijdert. 1 Controleer of het lampje voor mediatoegang uit is. 2 Duw de Memory Stick in de sleuf en laat vervolgens los. De Memory Stick wordt uitgeworpen. 3 Trek de Memory Stick uit de sleuf. ! Verwijder de Memory Stick altijd voorzichtig om te vermijden dat deze onverwachts uit de sleuf springt.

De VAIO-computer gebruiken > De Memory Stick gebruiken n 43 N Een Memory Stick formatteren Een Memory Stick formatteren Memory Sticks zijn geformatteerd met de standaardinstelling en zijn klaar voor gebruik. Als u een Memory Stick opnieuw wilt formatteren op uw computer, voert u de volgende stappen uit. ! Gebruik voor het formatteren van een Memory Stick altijd een apparaat dat de Memory Stick ondersteunt en is ontworpen voor het formatteren van de Memory Stick. Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens op de Stick verwijderd. Voordat u een Memory Stick formatteert, moet u controleren of deze geen belangrijke gegevens bevat. Verwijder de Memory Stick niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken. 1 Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt. 2 Klik op Start en vervolgens op Computer om het venster Computer te openen. 3 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Memory Stick en kies Formatteren. 4 Klik op Fabrieksinstellingen terugzetten. ! Mogelijk worden de clustergrootte en het bestandssysteem gewijzigd. Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst Bestandssysteem omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt. ✍ Het formatteerproces is sneller als u Snelformatteren selecteert onder Opties voor formatteren. 5 Klik op Start. 6 Volg de instructies op het scherm. ! De tijd die nodig is om de Memory Stick te formatteren, is afhankelijk van het type van de media.