Views
7 months ago

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

Sony VGN-FW46Z - VGN-FW46Z Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De Memory Stick gebruiken n 44 N Opmerkingen over het gebruik van Memory Sticks ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uw computer is getest en compatibel bevonden met Memory Sticks van Sony met een capaciteit van maximaal 16 GB die met ingang van januari 2009 beschikbaar zijn. Niet voor alle Memory Sticks die aan dezelfde specificaties voldoen als de compatibele media, kan evenwel de compatibiliteit worden gegarandeerd. De compatibiliteit kan niet worden gegarandeerd als u Memory Sticks met meerdere conversieadapters plaatst. MagicGate is de algemene naam van de auteursrechtbeschermingstechnologie die door Sony is ontwikkeld. Gebruik Memory Sticks met het MagicGate-logo als u deze functie wilt gebruiken. Behalve voor persoonlijk gebruik is het verboden audio- en/of afbeeldingsgegevens die u hebt opgenomen, te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de respectieve houders van het auteursrecht. Dit betekent dat Memory Sticks met gegevens die onder het auteursrecht vallen, alleen mogen worden gebruikt in situaties die door de auteursrechtwet worden toegestaan. De Memory Stick-sleuf van uw computer ondersteunt de functie voor 8-bits parallelle gegevensoverdracht (snelle gegevensoverdracht) niet. Plaats niet meer dan één Memory Stick in de Memory Stick-sleuf. Als u de media niet goed in de sleuf plaatst, kunt u zowel de computer als de media beschadigen.

De VAIO-computer gebruiken > Andere modules/geheugenkaarten gebruiken n 45 N Andere modules/geheugenkaarten gebruiken De ExpressCard-module gebruiken Uw computer is uitgerust met een ExpressCard/34-sleuf * voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten. U kunt deze sleuf alleen voor een ExpressCard/34-module (34 mm breed) * gebruiken. * In deze handleiding worden deze de ExpressCard-sleuf en de ExpressCard-module genoemd. Een ExpressCard-module plaatsen 1 Zoek de ExpressCard-sleuf. 2 Schuif de ExpressCard-module voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt. Forceer de module nooit in de sleuf. ✍ Als de module niet gemakkelijk in de sleuf kan worden geplaatst, verwijdert u de module voorzichtig en controleert u of de module in de juiste richting is geplaatst. Gebruik de meest recente stuurprogrammasoftware van de fabrikant van de ExpressCard-module.